Hoe gaan we te werk?

Aanmelding
U maakt een afspraak telefonisch, via mail of via het contactformulier op deze site.

Intakegesprek / onderzoek
Bij de eerste afspraak dient u 1u te voorzien. Hierin wordt de aanmeldingsproblematiek verder onderzocht.
Om de aanmeldingsproblematiek te achterhalen wordt een uitgebreid vraaggesprek gevoerd, gevolgd door observatie en onderzoek op maat.
Meestal is een tweede en soms een derde afspraak nodig om het onderzoek volledig te doen. Dit hangt af van het problematiek en de leeftijd van het kind / de volwassene.
Een uitgebreid onderzoek vinden wij zeer belangrijk om duidelijk de problemen te achterhalen en een persoonlijk behandelplan op te stellen.

Scoring / opmaak verslag
Na het afronden van het onderzoek worden de testen gescoord zodat objectief kan worden vastgesteld welke problemen er zijn op welk vlak. Alle resultaten, behandelplan en adviezen worden genoteerd in een uitgebreid verslag.

Behandelingsvoorstel / bespreking
Bij kinderen wordt het verslag en behandelvoorstel besproken met de ouders. Indien nodig wordt ook contact genomen met de arts, logopedist, school, CLB,…

Therapie
Meestal is een frequentie van 2x/week een halfuur aangewezen voor een optimaal resultaat.
Er wordt gezocht naar vaste therapiemomenten per week.

Evaluatie
Na elke sessie wordt kort besproken wat er gedaan is, adviezen voor thuis en school worden meegegeven en aangepast.
Bij kinderen wordt via feedback van het kind, ouders, school, arts en herafname van de psychomotorische testen de therapie bijgestuurd.

Multidiciplinair overleg
Overleg op school kan indien nodig. Vaak werken we met een heen-en weerschriftje om een goed contact met de school te houden. Dit vinden wij zeer belangrijk om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Wat breng ik mee bij de eerste afspraak?
  • doktersvoorschrift
  • kleefbriefje ziekenfonds
  • eventuele verslagen van arts, school, andere onderzoeken,…

Hoe betaal ik?
  • Eerste sessie: cash
  • Daarna maandelijks per overschrijving

Prijs
Wij zijn geconventioneerd en volgen de tarieven van het Riziv.
Het bedrag is 25 euro per sessie (halfuur) waarbij het remgeld per sessie 5,50€ of 6,25€ is afhankelijk van de pathologie.

Terugbetalingen door mutualiteit
  • Courante aandoeningen: 18 sessies per jaar terugbetaald.
  • Bij FB pathologie (psychomotoriek): 60 sessies per jaar terugbetaald aan hoogste terugbetalingstarief en 20 aan lager terugbetalingstarief.
  • Bij E-pathologie kunnen ook sessies van een uur doorgaan en is er een verhoogde terugbetaling en onbeperkt aantal sessies terugbetaald per jaar.
Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIZIV.